MK
ПРЕБАРУВАЈ
My Profile
Новата вложувачка пасија на најбогатите Американци е купувањето шуми. Бизнисот со сечење дрва е стабилен, нуди помал но континуиран прилив на пари, додека сопственоста над шумите гарантира пренос на богатството на идните генерации.
Понуда Топ 12
Маркетинг
B2B
Архива