Filters
Пребарување
БРАН ТА

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

БРАН ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА - ЛИЦЕНЦА А

- Организирање патувања во европските метрополи, ученички екскурзии, екскурзии за работници, крстарења, летувањата и зимувања во најпознатите дестинации во Македонија и странство
-- Шопинг тури во Солун

- Агенцијата располага со шест туристички автобуси и еден минибус со 18 седишта, кои ги издава и под наем за патувања во Македонија и во странство

ЛЕТО 2019

СЕРТИФИКАТИ

Лиценца А

БРАН ТА

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Пере Тошев бр. 75, 7500 Прилеп
Град: Прилеп
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Бранко Карески


Мапа