Filters
Пребарување
ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА дооел

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Агенција за обезбедување ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА, обезбедување на имот и лица, 24 часовен мориторинг, користење на современа професионална технологија, брза, квалитетна и навремена детекција на секаков вид проблем

- Превентивно патролно обезбедување
- Физичко обезбедување
- Техничко обезбедување
- Обезбедување на јавни манифестации
- Изнајмување на огради за јавни манифестации

ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА дооел

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

Контакт информации

Адреса

Улица: Бул. Теодосиј Гологанов бр 96 / 2-2А, 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Macedonia


Социјални медиуми

Лице за контакт
Мапа