Filters
Пребарување
ИЗОФАС доо

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ИЗОФАС се занимава со

- Производство на сите видови бетон, бетонски цевки за канализации, бетонски блокови и друга бетонска галантерија
- Изведба на објекти од нискоградба: патишта и пропусти, водоводни и канализациони системи
- Високоградба
- Проектирање и инженеринг

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

Лиценца А за изведувач на градби од прва категорија
Лиценца Ц за изведувач на градби од трета категорија
Лиценца Д за изведувач на градби од четврта категорија

Подетално за компанијата

ЦВРСТО, КВАЛИТЕТНО, СИГУРНО

ИЗОФАС

ИЗОФАС доо е компанија основана во 1989 година. Уште од самиот почеток градежништвото е основната дејност на ИЗОФАС, при што првенствено бевме фокусирани на изведба на објекти од нискоградба.

izofas-clubeconomy
izofas-clubeconomy

ПРОИЗВОДСТВО И ИЗВЕДБА

Денес, основната дејност ИЗОФАС е производство и изведба на сите видови готов бетон, бетонски блокови и цевки, изградба на разни објекти од нискоградба, водоводни и канализациони системи, како и изградба на индустриски, комерцијални и деловни објекти од сите видови.

izofas-clubeconomy
izofas-clubeconomy

БЕТОН И БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ

Процесот на производство на готов бетон и бетонски производи се одвива со современа автоматизирана опрема, со стрикно почитување на сите стандардите за високо квалитетен производ, безбедна и здрава работа, како и заштита на животната средина од штетни влијанија.

Градењето и задоволството на нашите клиенти е наша инспирација, а инспирацијата ја прави градбата цврста, квалитетна и сигурна.

izofas-clubeconomy
izofas-clubeconomy

Високоградба

Изградба на објекти од областа на високоградба со комплетна изведба на:

 • • припремни работи;

 • • земјени работи;

 • • бетонски работи;

 • • армирачки работи;

 • • крово-покривачки работи;

 • • ѕидарски работи;

 • • изолатерски работи;

Види повеќе
izofas-clubeconomy
izofas-clubeconomy

Нискоградба

Изградба на објекти од областа на нискоградба со комплетна изведба на:

 • • ископ, подобрување на земјиште, насипување (земјени работи);

 • • изведба на водоводни и канализациони мрежи;

 • • бетонски одводни цевки од различни профили;

 • • базени за вода;

*Exclusive item on Wrapboostrap Marketpalce

Производство

Производство и транспорт на готов бетон:

 • • готов бетон C16/20 (MB 15)

 • • готов бетон C20/25 (MB 20; MB 25)

 • • готов бетон С25/30, Х0, ХС1, S3, Cl 0.2, Dmax=16mm (МB 30 P)

 • • готов бетон C30/37

Производство и транспорт на бетонски цевки:

 • • Ф300 (внатрешен дијаметар 30см, должина 1м)

 • • Ф400 (внатрешен дијаметар 40см, должина 1м)

 • • Ф500 (внатрешен дијаметар 50см, должина 1м)

 • • Ф600 (внатрешен дијаметар 60см, должина 1м)

 • • Ф800 (внатрешен дијаметар 80см, должина 1м)

Производство и транспорт на бетонски блок:

 • • 12/20/40

 • • 20/20/40

 • • 25/20/40

Производство и транспорт на бетонски рабник/ивичњак:

 • • 18/24/80

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Александар Македонски бб, 7500 Прилеп
Град: Прилеп
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Филип Иваноски


Мапа

Документи