Filters
Пребарување
ПРОРИСК дооел

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ПРОРИСК се занимава со безбедност при работа и дејности тесно поврзани со тоа, како што се заштитата од пожари и заштитата и спасувањето од природни несреќи

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001 : 2015

ОВЛАСТУВАЊА
Проценка на ризик на работно место
Редовно тестирање и контрола на опрема за работа
Изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата
Вршење на периодични мерења на микроклима, осветленост и физички штетности
Вршење на периодични мерења на прашина и аноргански и органски пареи и гасови

Подетално за компанијата

ПРОРИСК

Компанијата ПРОРИСК дооел се занимава со давање УСЛУГИ ВО ДЕЛОТ НА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА: обуки, мерења на параметри во работна средина, проценка на ризик, испитување на опрема за работа, стручно лице за безбедност при работа, консултантски услуги, изготвување на акти за клиенти во делот на безбедност и здравје при работа)

ПРОРИСК дооел – Илинден е друштво чија главна и единствена дејност е услуги во делот на безбедност и здравје при работа, заштита и спасување. Формирано е во септември 2011 година. Во моментот брои 8 вработени, од кои 7 се стручни лица за безбедност при работа, со положен стручен испит во Министерството за труд и социјална политика. Работните простории се сместени на улица Романија бб – Скопје (во поранешна Газела). Деловниот простор е со површина од 140 м² и е поделен на канцелариски и училница за изведување на обуки.

prorisk-clubeconomy

ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ПРОРИСК дооел - Илинден

Обуки

- Обука на претставници на вработени за безбедност при работа

- Обука за ПП заштита, евакуација и спасување

- Мерење на вибрации

- Мерење на бучава

prorisk-clubeconomy
prorisk-clubeconomy

Испитување на опрема за работа

Мерења на:

- Микроклима

- Осветленост

- Бучава

- Вибрации

- Нејонизирачко зрачење

- Прашина

- Неоргански пареи и гасови

- Органски пареи и гасови

- Електрични големини

Изготвување на Изјава за безбедност со проценка на ризик

Стручно лице за безбедност при работа

Координатор за безбедност и здравје при работа во фаза на проектирање

Координатор за безбедност и здравје при работа во фаза на изведба на објекти

Изработка на План за безбедност при работа на градилиште

Изработка на Правилник за заштита од пожари и експлозии

Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи

План за заштита и спасување

Подготовка и одржување на е-весник

prorisk-clubeconomy
Содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови и графичко-техничките решенија е казниво со закон.

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. 852 бр. 62, (Комплекс Газела), 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Стевче Аврамовски – управител, магистер на правни науки


Мапа