Filters
Search
VMC MACEDONIA - VENETA MANUFATI CEMENTO

Main occupation

The company VMC MACEDONIA deals with the production of concrete elements and concrete accessories

- Manholes for sanitary and atmospheric sewers
- Concrete reinforced and non-reinforced pipes for sanitary and atmospheric sewers
- Street curbs
- Pillars for street lighting
- Manholes for connection to telecommunication lines
- Drainage manholes for atmospheric waters ...

Interested in cooperation with:

Companies from the construction sector, civil engineering, building construction

VMC MACEDONIA - VENETA MANUFATI CEMENTO

COMPANY DETAILS

COMPANY DETAILS

 
бетонски елементи и бетонска галантерија

VMC

 

VMC – VENETA MANUFATTI CEMENTO

VMC – VENETA MANUFATTI CEMENTO е водечка италијанска компанија за производство на бетонски цевки и шахти за санитарна и атмосферска канализација. Основана е во 1959 година и поседува сертификат UNI EN ISO 9001:2008.

ПРОИЗВОДСТВО

роизводството на VMC вклучува и многу други бетоснки производи кои наоѓаат примена во градешништвото, како што се: улични рабници со сите специјални делови за изведување агли и оборени рабници, бази за столбови за улично осветлување, шахти за приклучоци на телекомуникациски водови, дренажни шахти за атмосферски води, бетонски (армирани и неармирани) цевки за санитарна и атмосферска канализација и многу други производи.

Целото производство е во согласност со европските норми UNI-EN и секој поединечен производ има сертификат за потекло и CE знак.

СОРАБОТКА

Во 2010 година VMC започна со активности и на пазарите надвор од Италија, најпрвин со една производна линија во Романија, а од 2014 година компанијата е присутна и во Македонија, како ВЕНЕТА МАНУФАТИ ЦЕМЕНТО дооел Желино, која почна со производство во март 2016 година, во соработка со компанијата ГОЛЕЦ ТРАНС дооел Желино-Тетово.

CONTACT

Address

Street: St. 104 No. 4, Zelino Village,
1220 Tetovo, Macedonia
City: Tetovo
Country: Macedonia


Contact phones

+389 (0)78/434 689

Social media

Contact person

Igor Joleski


Map

Documents