Filters
Пребарување
БАД АГЕНС

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата БАД АГЕНС се занимава со:

- Економско-правен консалтинг
- Проценки
- Вештачења
- Книговодство

БАД АГЕНС

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Пано Мударов бр.13,
1430 Кавадарци
Град: Кавадарци
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Зорка Бадева


Мапа