Filters
Пребарување
БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС дооел Друштво за ревизија

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Основна дејност на Друштвото за ревизија БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС е ревизија на финансиски извештаи на средни и големи претпријатија, ревизија на консолидирани финансиски извештаи, осигурителни компании и други финансиски институции

Други услуги:

 • бизнис и менаџмент консалтинг
 • даночен и финансиски консалтинг
 • консалтинг за подобрување на системот на сметководствени контроли
 • пресметка на плати
 • проценка
 • судска експертиза 

БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС дооел Друштво за ревизија

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

 
Друштво за ревизија

БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС

 

Награда за Мрежа на Годината за Сметководители и Меѓународни Сметководствени Билтени

Друштвото за ревизија БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС дооел од Скопје е основано е на 29 јули 2014 година како резултат на преорганизација на правниот облик на друштвото за ревизија Бејкер Тили Македонија ДОО Скопје.

Како независен член на Baker Tilly International, ние сме обврзани да ги обезбедиме најдобрите услуги за нашите клиенти во Р. Македонија, користејќи го нашето знаење, искуство и глобалните ресурси од Baker Tilly International.

БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС, успешно извршува услуги во доменот на ревизија на финансиски извештаи на средни и големи претпријатија, консолидирани финансиски извештаи, осигурителни компании и други финансиски институции.

БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС се занимава и со: бизнис и менаџмент консалтинг, даночен и финансиски консалтинг, консалтинг за подобрување на системот на сметководствени контроли, плати, проценка, судска експертиза итн.

РЕВИЗИЈА И УВЕРУВАЊЕ

 • • Ревизија на консолидирани финансиски извештаи

 • • Ревизија на барање на партнерите

 • • Ревизија кога е основано ново акционерско друштво

 • • Ревизија на друштво со ограничена одговорност, кога капиталот расте над резервите

 • • Ревизија на акционерски друштва, кога нивниот капитал се зголемува заедно со порастот средствата на компанијата

 • • Ревизија на договори за поделба на компании

Види повеќе
joanidis-baker-tilly-clubeconomy
joanidis-baker-tilly-clubeconomy

ПРОЦЕНКА

 • • Процена на капиталот на друштвата

 • • Процена на побарувања и обврски

 • • Процена на недвижности

 • • Процена на индустриска сопственост

Види повеќе

ПЛАТИ

 • • Подготовка на декларации за плата во согласност со Законот за работни односи на Република Македонија

 • • Пресметка на персонален данок и придонеси (како дел од платата)

 • • Пријава/Одјава во Агенција за вработување на РМ

 • • Обработка на сите нови вработувања, одјавувања на вработени, боледувања, годишни одмори итн.

 • • Генерални совети

Види повеќе
joanidis-baker-tilly-clubeconomy
joanidis-baker-tilly-clubeconomy

СМЕТКОВОДСТВО И ДАНОЦИ

 • • Сметководство – Дневни податоци, главна книга, книга на влезните и излезни фактури, благајничка книга, салдо за состојбата со купувачи и добавувачи.

 • • Составување на финансиски извештаи за компании и финансиски институции

 • • Пресметка на даночни обврски

 • • Целосна регистрација на вработени

 • • Материјално сметководство

Види повеќе
Бакер Тили Јоанидис се стреми кон совршенство:
Да се остварат најдобрите услуги за клиентите.
Содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови и графичко-техничките решенија е казниво со закон.

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Каирска бр. 45/4, 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Macedonia


Социјални медиуми

Лице за контакт

Љубица Јоанидис


Мапа