Filters
Search
BIS ENGINEERING

Main occupation

Компанијата БИС ИНЖЕНЕРИНГ се занимава со:

- Идејни и главни проекти за автоматизација на производствени процеси, компјутерски системи за надзор и управување, нисконапонски електрични мрежи (0.4 kV), сигнализација, осветлување, инсталации во електро енергетски објекти, згради и други објекти.

- Изработка на ормари за контрола, управување и заштита, ормари за надзор и управување на производствени процеси во индустрија, разводни ормари за напојување, инсталациони нисконапонски ормари

- Автоматизација на индустриски процеси, реконструкција на дистрибутивни и индустриски трафостаници.

Certificates

ISO 9001 : 2008
LICENSE A for designing buildings of first and second category
LICENSE C for construction buildings of third category
LICENSE B for revision of project documentation
LICENSE D for supervision of construction of buildings from fourth and fifth category

BIS ENGINEERING

COMPANY DETAILS

COMPANY DETAILS

 

 

CONTACT

Address

Street: St. Nikola Parapunov 41, 1000 Skopje, Macedonia
City: Skopje
Country: Macedonia


Contact phones

+389 (0)2/3123 849

Social media

Contact person
Map

Documents