Filters
Пребарување
ЕХИ дооел

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

ЕХИ дооел е специјализирана компанија за изведба, проектирање, реконструкција и санација на:

- системи за водоснабдување и канализациони системи
- гасоводни системи
- пумпни и филтер станици, резервоари
- прочистителни станици, сепаратори на масти и масла

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

Подетално за компанијата

 
изведба, проектирање, реконструкција и санација

ЕХИ

 

Нашата фирма располага со сертифицирани монтери на цевки за електрофузионо и челно заварување, како и искусен стручен кадар и опрема за успешно решавање и на најсложените задачи поврзани со изведбата на овие објекти.

Во рамките на својата дејност ЕХИ се занимава со изведување на подземна инфраструктура со хоризонтално машинско бушење (без вршење на ископ).

Нашите услуги вклучуваат изведба и санација на сите типови на цевководи и кабелски инсталации под патишта, железнички пруги, постоечки градежни објекти и друга инфраструктура без копање на ровови.

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. 3-та Македонска бригада бб,
1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Macedonia


Социјални медиуми

Лице за контакт

Предраг Миливојевиќ


Мапа

Документи