Filters
Пребарување
ХИДРО ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ доо

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ХИДРО ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ се занимава со изработка на проектно техничка документација за:

- Хидрауличко инженерство
- Водоснабдување и санитарна хидротехника
- Агромелиорации
- Заштита од ерозии
- Заштита на животна средина
- Хидроенергетика
- Геотехничко инженерство
- Хидроинформатика

ХИДРО ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ доо

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

ХИДРО ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ

ХИДРО ЕНЕРГО ИНЖЕНЕРИНГ доо Скопје е компанија основана 2008 година првенствено со цел да нуди комплетни технички решенија во градежништвото со специјализираност во процесот на изработка на проектно-техничка документација од областите:

 • • хидротехничко инженерство

 • • хидроенергетика

 • • хидроинформатика и геотехничко инженерство

hidro-energo-inzenering-clubeconomy

ХИДРАУЛИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО

 • • Глобално планирање на водните ресурси во Р.Македонија

 • • Хидролошки анализи

 • • Брани и хидротехнички објекти

 • • Заштита од поплави

 • • Мелиорација на реки

ВОДОСНАБДУВАЊЕ И САНИТАРНА ХИДРОТЕХНИКА

 • • Водоснабдување на градови и селски населби

 • • Системи за прифаќање и пречистување на фекални отпадни води за градски и селски населби

 • • Резервоари

 • • Пумпни станици

 • • Пречистителни станици

hidro-energo-inzenering-clubeconomy
hidro-energo-inzenering-clubeconomy

АГРОМЕЛИОРАЦИИ

 • • Педолошки и земјоделски основи

 • • Наводнување и одводнување

 • • Методи за наводнување и дистрибуција на вода

ЗАШТИТА ОД ЕРОЗИИ

 • • Биолошки мерки

 • • Хидротехнички мерки

ХИДРОЕНЕРГЕТИКА

 • • Хидро електро централи

 • • Мали хидро електро централи

 • • Следење на импементацијата на проектите

 • • Имплементација на SCADA системи во управување со водоснабдителните системи и системи за наводнување

hidro-energo-inzenering-clubeconomy

ГЕОТЕХНИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО

 • • Геолошки истражувања

 • • Хидро геолошки истражувања

 • • Геомеханички истражувања за сите видови објекти

 • • Изведување на истражни, посматрачки, опитни и пробно екплоатациони дупнатини

 • • Лабораториски тестирања за одредување на геомеханички карактеристики

 • • Теренски опити на стандардна динамичка пенетрација

 • • Хоризонтални дупнатини под сообраќајници

ХИДРОИНФОРМАТИКА

Со цел за постигнување подобра услуга во сферата на хидроинформатиката, воспоставување соработка со Bentley Systems Europe B.V, холандска приватна компанија водечка во светски размери посветена на развивање на софтверски решенија за сите инфраструктурни проблеми. Со неа потпишавме договор како Bentley Channel Partner.

 • • Bentley Water

 • • WaterCAD

 • • WaterGEMS

 • • HAMMER

 • • SCADAConnect

 • • Bentley Expert Designer Water

Содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови и графичко-техничките решенија е казниво со закон.

Контакт информации

Адреса

Улица: Бул. Видео Смилевски Бато 71/1. 1000 Скопје
Град: Скопје
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт
Мапа

Документи