Filters
Пребарување
МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ доо

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ се занимава со:

- Производство на метални елементи и склопови
- Проектирање и изработка на алати
- Линија за површинска заштита
- Целосен градежен инженеринг
- Застапник на повеќе светски производители на рударска и термоенергетска опрема
- Изработка и испорака на покривни лимови

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ доо

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ

МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ - Битола е основана во 1984 година, а во 1998-та започнува со сопствено производство, пред сé, на метални отпресоци и метални елементи и склопови, по пат на длабоко извлекување и метал штанцање.

Нашите производи наоѓаат примена во повеќе индустриски гранки и тоа:

 • • Автомобилска индустрија

 • • земјоделска механизација

 • • енергетиката

 • • транспортните системи и опрема

 • • градежна опрема

mzt-inzenering-clubeconomy

ВИЗИЈА

Нашата визија е МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ Битола да прерасне во балкански лидер во областа на длабоко извлекување и метал штанцање, постигнувајќи врвен квалитет на производите, навремена испорака и комплетно задоволство на купувачите. МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ - Битола е основана во 1984 година, а во 1998-та започнува со сопствено производство, пред сé, на метални отпресоци и метални елементи и склопови, по пат на длабоко извлекување и метал штанцање.

За обавување на оваа дејност, МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ располага со сопствен производен погон, ОТПРЕСОЦИ, лоциран во Струмица, каде што на простор од 2000м² функционира цела палета на ексцентар и хидраулични преси од 40 до 500 тони, со кои се обавуваат постапки од областа на длабоко извлекување и метал штанцање, пробивање и втиснување, како и со целокупна потребна опрема за монтажа на разни склопови, заварување и пунктирање, ЦНЦ сечење со плазма и линија за површинска заштита. Во склоп на фирмата функционира и проектантско биро во кое се конструираат алатите за длабоко извлекување и метал штанцање. Сите постапки се изведуваат во согласност со стандардите ISO 9001:2008. МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ поседува и сертификат за животна средина ISO 14001:2004. Овој произвотствен погон, како докажан добавувач на опрема во автомобилската индустрија, енергетиката, транспортна опрема и системи, градежна опрема итн. стручњаците го вбројуваат меѓу водечките капацитети од областа на длабоко извлекување и метал штанцање во Република Македонија и на Балканот.

mzt-inzenering-clubeconomy
mzt-inzenering-clubeconomy
mzt-inzenering-clubeconomy

ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ

МЗТ Инженеринг - Битола, е оспособена за изведување на градежен инженеринг што опфаќа комплетна изработка на сите елаборати за истражување, проектирање и изведување во сите фази. Посебна област во градежниот инженеринг, каде што фирмата е специјализирана, за изработка на челични конструкции на индустриски и термоенергетски објекти во сите фази, по системот “клуч на рака”. За остварување на овие активности фирмата располага со стручни и изведувачки тимови од сите области на делување.

ОПРЕМА – ТРГОВИЈА

МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ е застапник и преставник на повеќе фирми кои се главни светски производители на рударска опрема, термоенергетска опрема, мониторинг системи во производните процеси и тоа:

 • • Vitkovice, Чешка - рударска и енергетска опрема;

 • • Prodeco, Чешка - рударска опрема- ескаватори

 • • Unex, Чешка - рударска опрема- ескаватори

 • • Enelex, Чешка - мониторинг системи во рудаство

 • • Transys, Чешка - транспортни системи

 • • FAM, Германија - рударска опрема- ескаватори

 • • JCT Anylusentechnick, Австрија - мониторинг системи за емисија на штетни гасови, прашина

 • • Superlit, Турција - ГРП (Тесал) цевки

 • • CERB, Бугарија - ремонт на електромотори и трансформатори

 • • Energoremont, Бугарија - ремонт на термоенергетски системи

 • • Uralhimash, Русија - опрема за термоенергетика

 • • Cehovski zavod, Русија - вентили, арматура

 • • ELYN, Грција - темоенергетска опрема

mzt-inzenering-clubeconomy
mzt-inzenering-clubeconomy

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Климент Охридски бб,
Пелагонка 2, ламела 2/6, 7000 Битола
Град: Битола
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)47/239 731

+389 (0)47/239 732 - Дирекција Битола

+389 (0)47/242 998 Ролформинг - Подружница Битола

+389 (0)34/343 513 Отпресоци - Струмица

Социјални медиуми

Лице за контакт
Мапа

Документи

Елементи за транспортни ленти

Елементи за транспортни ленти

Преземи